Co grozi za brak szkolenia BHP pracowników?

  • 18 czerwca, 2024
  • 3 min read
[addtoany]
Co grozi za brak szkolenia BHP pracowników?

W dobie rosnącej świadomości na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, coraz większą wagę przywiązujemy do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenia te mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników, aby mogli oni prawidłowo reagować na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia. Warto jednak zastanowić się, jakie konsekwencje może ponieść pracodawca za brak przeprowadzenia takich szkoleń.

Kary za brak szkolenia BHP

Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik musi przejść szkolenie BHP. Brak realizacji tego obowiązku przez pracodawcę może skutkować nałożeniem na niego kary finansowej. Warto zaznaczyć, że kwoty kar są różne – od 1000 zł do nawet 50 000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. Ponadto, kodeks pracy zabrania dopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków służbowych bez odbycia szkolenia BHP.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP można podzielić na dwa główne etapy. Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne, które obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Drugim etapem są szkolenia okresowe BHP, które powinny być realizowane co pewien czas, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Przykłady częstotliwości szkoleń okresowych to:

  • co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
  • co roku dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
  • co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych
  • co 6 lat dla stanowisk administracyjno – biurowych.

Budowanie świadomości pracowników

Celem szkoleń BHP, które w Krakowie przeprowadzić może firma szkoleniowa BHP-PROPER, jest przede wszystkim budowanie świadomości pracowników na temat środków profilaktycznych, które mają na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na czynniki występujące na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Szkolenia te uczą również odpowiedzialności i praw stron stosunku pracy, zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

Podsumowując, szkolenia BHP są niezbędnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Ich brak może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla pracodawcy oraz zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego warto zadbać o regularne przeprowadzanie takich szkoleń i dbać o rozwój świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *